Képzés Képzés

Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzés

 

Bővebben

Pályaorientációs fejlesztések Pályaorientációs fejlesztések

...

NSZFT Pályaorientációs Bizottság NSZFT Pályaorientációs Bizottság

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács Pályaorientációs Bizottsága

 

Bővebben ...

ELGPN ELGPN

Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN)

 

Bővebben

 

Nemzeti Pályaorientációs Portál

 

Pályaorientáció, Életpálya-tanácsadás folyóirat: T222

 

 

Pályaorientáció, Életpálya-tanácsadás folyóirat

  

Pályaorientáció, Életpálya-tanácsadás folyóirat: ESZA
Görögország, Athén, 2014. február 19-20. Görögország, Athén, 2014. február 19-20.

 

14. Plenáris Ülés és 4. Policy Review Meeting - ELGPN

(Görögország, Athén, 2014. február 19-20.)

 

 

Athénban rendezték meg 2014. február 19–20. között az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN) a 2013-2014-re vonatkozó munkaprogram szerinti, tizennegyedik Plenáris Ülését és negyedik Policy Review Cluster (PRC) Ülését. A rendezvényen a nemzeti delegációt Tauszig Judit (NGM, TTG4-be delegált tag) és Dr. Lukács Éva Fruzsina (NMH, PRC1-be delegált tag) képviselték.

 

A 14. Plenáris Ülés és 4. Policy Review Cluster Ülés célja az volt, hogy az egyes PRC munkacsoportokban megvitassák a 2013 decemberében Vilniusban rendezett, 13. Plenáris Ülés és 3. Policy Review Meeting óta, tagállami szinten elvégzett feladatokat, valamint a további terveket.

 

 (a cikk képeinek forrása: http://www.elgpn.eu/meetings/meetings-2013-2014)
 
Az Ülést Ms. Fotini Vlachaki a görög Oktatási és Vallási Ügyek Minisztériuma alá tartozó a Képzések, Minősítések és Pályatanácsadás Országos Szervezetének (EOPPEP) Pályatanácsadási Főosztályának igazgatója nyitotta meg. Előadásában bemutatta az EOPPEP életpálya-tanácsadással kapcsolatos tevékenységeit. A szervezet többek között két portált is működtet: a fiataloknak szóló pályaorientációs portál a www.eoppep.gr/teens címen, míg a felnőtteknek szóló portál a www.e-stadiodromia.eoppep.gr címen érhető el.
 
Ezután a kétéves munkaprogramot vezető finn koordináció vezetője Dr. Raimo Vuorinen, az ELGPN koordinátora köszöntötte a tagállamok delegáltjait, valamint ismertette a kétnapos ülés munkaprogramját.

A köszöntő után az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága nevében Mr. Koen Nomden és Ms. Lisbeth Rossmeissl tartott tájékoztatót az Erasmus+ programok kapcsán. A Bizottság fontosnak tartja a szakképzés, valamint a tanonckodás népszerűsítését, valamint a munkaalapú tanulás minél szélesebb körben való elérhetővé tételét. A munkaalapú tanulás (work-based learning) kapcsán új Európai Uniós hálózat (NetWBL) jött létre és kapott mandátumot 2016-ig.

Ms. Barbora Novotna az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főosztályának képviseletében arról beszélt, hogy a Bizottság erősíteni kívánja a Munkaügyi Központok közötti párbeszédet és a jó gyakorlatok cseréjét, valamint kiemelt figyelmet fordít az Ifjúsági Garancia Programok sikerességére, amiről a Központok vezetői jelentést is tesznek.

Dr. Susanne Kraatz szintén az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főosztályának képviseletében a ’PES to PES dialogue’-ról, vagyis a Munkaügyi Hivatalok közötti párbeszéden alapuló programról számolt be. Kiemelte annak fontosságát, hogy 2014 júniusáig a tanácsadók kompetenciáit megfogalmazó egységes európai rendszer fog létrejönni a hálózat közreműködésével.


Dr. Wolfgang Müller a HoPES hálózat képviseletében a prevenció fontosságát emelte ki az életpálya-tanácsadási szolgáltatások kapcsán. A hálózat fontosnak tartja az álláskeresők karrier-menedzsment készségeinek fejlesztését, valamint megfogalmazódott, hogy a Munkaügyi Központoknak a munkaerő-piaci oldal számára is kell szolgáltatásokat nyújtaniuk.


Ms. Antje Barabasch a CEDEFOP képviseletében az életközépi váltások támogatásával kapcsolatos, öt országban végzett kutatás eredményeit mutatta be. A kutatást összegző tanulmány 2-3 hónap múlva lesz elérhető.
 
Végezetül Dr. Raimo Vourinen az ELGPN koordinátora összefoglalta a hálózat kétéves munkaprogramjának előrehaladását az athéni találkozóig. Az eredmények közül kiemelkedő, hogy átadásra és használatba került az ELGPN új portálja: http://elgpn.eu.
 
A találkozó második napja a PRC munkacsoportokban végzett munkával kezdődött. Michel Lefranc, a PRC 1 munkacsoportot vezető francia delegált köszöntötte a résztvevő országok (Ausztria, Bulgária, Franciaország, Magyarország, Spanyolország) képviselőit.

A csoport tagjai megvitatták a tagországokban történt szakpolitikai változásokat, valamint a Resource Kit adaptációja és implementációja kapcsán megtett lépéseket. Magyarország képviselői beszámoltak arról, hogy a Resource Kit fordítása megtörtént, a magyar nyelvű Resource Kit publikálásának utolsó fázisában tart. Elmondták azt is, hogy a magyar delegáció tervei között szerepel a szakpolitikai disszemináció, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Bizottság Pályaorientációs Bizottságának segítségével.

 

A PRC1 munkacsoport két belső munkaanyag (internal working paper, IWP) elkészítésére szerződtetett külső szakértőket: az életpálya-tanácsadás tanárképzésben való megjelenése, valamint az életpálya-tanácsadási szolgáltatások finanszírozása témakörben. A szakértők rövid ismertetést tartottak a belső munkaanyagok elkészítésének jelentőségéről, valamint a tervezett lépésekről, a választott módszertanról. A munkacsoport tagjai elköteleződtek amellett, hogy kiemelt témaként foglalkoznak majd a finanszírozás és a tanárképzés kérdéseivel.
  

A találkozó a PRC-kban való munka után ismét plenáris ülés formájában folytatódott. Az egyes PRC munkacsoportok visszajeleztek a munkaprogramban való előrehaladásukról. A két napos program zárásaként Dr. Vourinen megköszönte a delegáltak munkáját és elmondta, hogy a következő ülést 2014. június 11–12-én tartják Zágrábban.

 

 


A Hálózatról bővebb információt talál a Nemzeti Pályaorientációs Portálon:

http://eletpalya.munka.hu/elgpn

 

A Hálózat előző rendezvényeiről készült beszámolókat az Életpálya-tanácsadás folyóirat korábbi számainak Nemzetközi körkép rovatában olvashatja:
http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsadas-folyoirat