Tesztüzem Tesztüzem

Az NPP funkció- és tartalomkínálatát folyamatosan bővítjük, a már elérhető funkciók működését tökéletesítjük. Ötleteiket, észrevételeiket elküldhetik a tamop222@lab.hu címre.

Képességek, készségek Képességek, készségek

Milyen képességeket vizsgálnak a Képességek, készségek kérdőívek?

Alkalmazkodás
 
 
 
 
   

 

Tanulási erőforrások Tanulási erőforrások
TEÁr

Tanulási erőforrások kérdőív

Általános iskolás, rövid változat

A tanulást is meg kell tanulni, és bármely életkorban fontos információt jelent a személy sajátos tanulási stílusának, módszereinek és alkalmas tanulási stratégiáinak azonosítása, ahhoz, hogy ezek alkalmazása a személy számára a legjobb eredményt biztosítsa. Minél több érzékelési modalitáson keresztül tanulunk meg valamit, annál hatékonyabb az emlékezés, annál hibátlanabbul idézhető fel a tananyag. (ld. vizuális, auditív vagy kinesztetikus jelzőingerek szerepe a bevésés, emlékezet, felidézés fázisaiban). Ha valaki konkrét tapasztalatok alapján tanul a leghatékonyabban, bátran alapozhat a saját tapasztalataira, megfigyeléseire, a kipróbált eljárásokra, de megszerezheti a tudást olvasmányok, hivatkozott példák segítségével is.